Lesnictví

Menzi Muck se dnes úspěšně prosadil v lesnickém odvětví. Získal tam vysoký respekt a oblast lesnictví se v podniku stala důležitým stěžejním bodem.

Výhody:                                                                                                                                                                                                                                     

Na mnoha místech je znám i pod označením „harvestor pro svahy“, nebo „kráčivý harvestor“, pomocí Menzi Muck se podařilo rentabilně mechanizovat těžbu dřeva v obtížném terénu. S jeho pojezdovým ústrojím schopným přizpůsobení se podloží, se silným pohonem všech kol a s funkcí kráčení mu v cestě nic nestojí. Je možné překonávat stoupání i nad 100%.

Zatímco v postupu dle sortimentu při stoupáních od 40 % do kopce vzhůru a z kopce dolů neexistují žádné racionálnější alternativy, hodí se k vybavení také při těžbě celých stromů. Ať již dřevo z polomů, při cílené probírce nebo při holoseči, možnosti použití jsou mnohostranné. Také opce dodatečného vybavení stroje příslušenstvím rypadla pro práce v infrastruktuře rozšiřuje spektrum používání a zaručuje vysoké vytížení.

Při mechanizované těžbě dřeva jsou stále více sledovány ekologické aspekty. V poměru s ostatními těžebními stroji se Menzi Muck-Harvester ukazuje jako lehká hmotnost při navíc vysoké výkonnosti. Uzpůsobení pojezdového ústrojí terénním poměrům jakož i malý tlak na zeminu zachází velmi ohleduplně s lesní půdou. Říditelnost Menzi Muck zabraňuje navíc poškozování zbývajícího lesního porostu.

Poměrné nízké pořizovací náklady, výkonnost a univerzální možnosti použití Menzi Muck nabízejí lesnickým podnikům zajímavé perspektivy.

Stříhání dřeva Harvestor

Ke stažení: lesnicka technika

 

Naše firma nabízí pronájem a prodej strojů Menzi Muck i příslušenství.

 

Videogalerie:

Nůžky na dřeviny:  https://www.youtube.com/watch?v=JMLmf9_FFBI&t=2s

Pařezová fréza:  https://www.youtube.com/watch?v=46t8bAHyURo&t=47s

 

samolepka